zendegi…

zendegi kutahtar az an ast ke be khosumat bogzarad va ghalbha geramitar az anand ke beshkanand. farda tolu khahad kard, hata agar ma nabashim.
pas biaeid karte sukhteman ra be yekdigar bedahim!

Advertisements