zan ya mashughe…

mardhaye faransavi ham zan darand va ham mashughe, vali zaneshuno bishtar dust darand. mardhaye amrikaei ham zan darand va ham mashughe, vali mashughashuno bishtar dust darand. mardhaye irani ham zan darand va ham mashughe, vali nanashun ro bishtar dust darand!

Advertisements