gozaresh ba torke…

az torke miporsand: chera mahalatun asfalt nashode?
mige: besmelaherahmane rahim, ba salam khedmate shoma va binandegane aziz va hamchenin personele mohtarame shahrdary va maghame moazame rahbari va khanevadeye mohtarame shohadae 8 sal defae moghadas, janbazan, malulin va isargaran. man bache in mahal nistam!

Advertisements