ghors khordane torke…

torke dasht ghorsesho mikard tu kunesh, miporsand: chi kar mikoni? mige: ghorsamo bayad ghabl az ghaza mikhordam, yadam raft!

Advertisements