tashabohat…

tashabohe rah raftan ruye kuhe everest va sex ba pirezane 80 sale chie?
dar har 2 mored nabayad paein ro negah kard!

Advertisements