sib…

in sib, behtarin sib, shekle sib, sare sib, kar sib, gozashtane sib, ye sib, bacheye sib, dustdashtanie!!! sib.
hala “sib” ra hazf kon va text ra 2bare bekhun.

Advertisements