shorte khareji…

torke yebar ye shorte khareji mipushe, azash miporsand: che ehsasi dari?
torke javab mide: ehsas mikonam kunam tu ghorbate.

Advertisements