khabe torke…

az yek torke miporsand: chera 2 ta toshak pahn kardi?
torke mige: akhe 2 shabe ke nakhabidam!

Advertisements