2 duste tork…

yeruz 2 ta tork budan, yekishun dashtesh khodesho tu ayne negah mikard;
uni ke ayne dastesh bud ru be dustesh mikone mige: in ghiafe tuye ayne cheghadr ashnast vase man.
dustesh ayne ra az dastesh migire mige: khob khole divune un manam dige!

Advertisements