mush ya muhash…

az khanume miporsand: az mush badet miad?
khanume mige: are.
migan: kheile khob, pas ye bi musho tahvilet midim!

Advertisements