vazayefe dinie mosalmanan…

vazayefe dinie mosalmanan ghabl az khab tashkil shode az 7 marhale:
1.jish
2.bus
3.la
4.lis
5.rush
6.tush
7.dush
va bad lala!

Advertisements