sms negaran konande…

kheili negaranet shodam; chand daghighe pish police 110 elam karde ke yek jasadi ba kune pareh peyda shode, mikhastam bebinam to nisti?

Advertisements