pirezan va piremard…

pirezan raft be gardesh – piremard gerefto *ardesh
pirezan goft man piram – piremard goft be *iram – shabha bia be ziram

پیرزن رفت به گردش – پیرمرد گرفت و *ردش
پیرزن گفت من پیرم – پیرمرد گفت به *یرم – شبا بیا به زیرم

Advertisements